Tarieven

Onze tarieven

Onze verloskundige zorg wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het verplichte basispakket. Ben je niet verzekerd dan ben je zelf verplicht deze vergoeding, vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit, zelf te betalen.

Wij vinden het belangrijk dat iedere zwangere die dat wil toegang heeft tot onze vorm van zorg. Dat betekent dat wij bewust niet kiezen om een tarief te rekenen voor alle extra tijd en niet-verloskundige zorg die wij in onze zwangeren steken. Ook onze keuzes voor het gebruik van ecologische materialen binnen de praktijk en bewuste overwegingen in ons vervoer & de praktijkruimte berekenen we niet door aan iedere zwangere, zodat deze laagdrempelig toegankelijk blijft voor iedereen die dit nodig heeft.

Wanneer een gezin meer financiële ruimte ervaart is het welkom deze ruimte te delen in een vrije schenking aan de praktijk. Je helpt ons om daarmee de mogelijkheid onze inclusieve zorg te bieden te behouden voor andere zwangeren.
Een vrijwillige eigen bijdrage kun je over maken aan NL73TRIO0391096516 ten name van Jouw Vroedvrouw te Rotterdam onder vermelding van ‘Schenking aan Jouw Vroedvrouw’

Om in staat te zijn deze zorg voor zoveel mogelijk zwangeren beschikbaar te maken begeleiden we zowel collega’s als studenten verloskunde in hun start in het caseloaden, hiervoor krijgen we basiskosten vergoed door de collega’s en de verloskunde opleidingen in Nederland. 

Woon je verder van de praktijk:
In het verloskundig tarief zoals vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit, worden de eerste 140km die wij in onze bezoeken aan jou afleggen door je zorgverzekeraar vergoed. Reizen wij voor zwangerschapsconsulten, geboorte en kraamvisites meer dan 140km dan berekenen we E0,48 per km door aan jou.

Aanvullende zorgverlening, optioneel:

Zwangerenavond, onze thema-avonden in de praktijk, in 4 thema’s borstvoeding, geboorte, kraamtijd en slapen/dragen/warmtezorg. E15,- per avond, per zwangere/koppel

Moedergroep, elke 2e woensdagochtend van de maand in de praktijk, met elke maand een nieuw thema uit jullie inbreng; Gratis.

Draagconsult E50,= per uur
Groepsconsult dragen (vanaf 4 personen) E30,= per persoon
Lezing natuurlijke verzorging privé E50,= groep (vanaf 8 deelnemers) E15,= per persoon

Extra echo eigen verzoek E40,=
Kinderwensconsult E75,=

Gebruik geboortebad incl alle toebehoren en persoonlijke hygiënische hoes. E90,=

Wanneer de gynaecoloog vanaf het begin van de bevalling de medische verantwoordelijkheid heeft voor je gehele bevalling staat daar voor ons geen vergoeding meer tegenover. Daarom is er een eigen bijdrage van E500,= als je toch wil dat we er in dat geval in de functie van doula voor je zijn tijdens de bevalling.

Lactatiekundige ondersteuning door Yvon via consult aan huis E120,=
Opvolgconsulten E75,=
Lactatiekundige ondersteuning wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraar wanneer je aanvullend verzekerd bent. Check hier of jouw zorgverzekeraar de hulp van je lactatiekundige vergoedt.

Tongriem klieven op de praktijk E50,=  (voor nazorg instructies zie hier)
Klieven aan huis: E75,= + Reiskosten
Reiskosten E0,48/km